| faget biologi | Omfang (C+B) | biologiske emner | biologisk ordbogselvstuderende | eksamen i biologi | Holdsider: | 605e | 606 |  

 

 

 

 
 

Selvstuderende i biologi

I princippet kan man gå til eksamen som selvstuderende i et hvilket som helst fag og tilhørende niveau der udbydes den pågældende eksamenstermin. Du vil gå til eksamen sammen med et hold der har fulgt undervisning i faget.

Tilmelding:
Tilmelding som selvstuderende foregår via studievejledningen, der vil sætte dig ind i de overordnede vilkår som selvstuderende. De vil endvidere udlevere tlf. nummer på den lærer/vejleder der har selvstuderende den pågældende termin.

Vejlederens/lærerens rolle:
Som selvstuderende må du ikke følge den daglige undervisning, men du har krav på vejledning i sammenlagt 1 og kun 1 time. Denne time inkluderer alt fra den første telefonsamtale/mail korrespondance til personlige møder. I praksis er der derfor kun tid til at tale om praktiske detaljer, så som fagets emner og indhold, fagets "pensum" (hedder eksamensgrundlag i dag) og eksamensformen. Det fagligt forståelsesmæssige er helt overladt til den selvstuderende selv.

Laboratoriekursus:
Biologi er et eksperimentelt fag. Som selvstuderende bliver du derfor automatisk tilmeldt et laboratoriekursus. Der er mødepligt til laboratoriedelen, ligesom tilhørende rapporter skal godkendes for endelig indstilling til eksamen. Din faglige vejleder på skolen har ikke noget med afholdelsen og godkendelse af laboratoriekurset, da det foregår andetsteds i byen. Laboratoriekurset foregår på KVUC og øvelserne ses her:

Indstilling til eksamen:
Indstilling til eksamen sker under forudsætning af, at den selvstuderende har indleveret det med vejleder aftalte eksaminationsgrundlag rettidigt og gennemført laboratoriekursus.

Egentlig pensumliste eksisterer ikke længere. I stedet skal der laves en beskrivelse af eksaminationsgrundlaget for selvstuderende.

Eksamen
Eksempel på en tjekliste til eksamen i biologi C-niveau. (En masse biologiske fagudtryk
du bør kende).

Hjælp! jeg skal til eksamen (pdf) - En vejledning til
at undgå eksamensnerver. Af Jane Brenøe.

Undervisningsministeriets vejledning for Hf-eksamen i biologi (C-niveau)

Eksempel på et eksamensspørgsmål på C-niveau med tilhørende bilag:
Iltsvind i havet (Økologi)
Eksamen på C-niveau er en 24min mundtlig eksamination m. 24min forberedelse

Eksamen på B-niveau er en 30min mundtlig eksamination m. 24timers forberedelse.

 

Web-design og Copyright 2007-2017 - turboweb.dk / Thorbjørn Jensen