| faget biologi | Omfang (C+B) | biologiske emner | biologisk ordbogselvstuderende | eksamen i biologi | Holdsider: | 605e | 606 |  

 

 

 

 

Indhold og omfang

C-niveau - Stx

 

60timer ~ 80lektioner ~ 144"25min"lektioner

 

I princippet ligger de faglige mål inden for 3 hovedområder

Fysiologi

Økologi

Genetik

 

Et antal forsøg eller undersøgelser
(Rapport over ? (før 3))

 

Fravær kan følges online

 

Læsestof: Før 120-160sider, men ikke præcist afgrænset. Derimod skal lærerplanens krav til faglige mål og kernestof opfyldes

 

Eksamensopgivelser: Ca. 120sider

 

Særkursister: Hele læsepensum.

 

Eksamen:
24min. forberedelse - 24min. eksamination
Fx. iltsvind i havet

 

Biologi C - Hf-enkeltfag

 

75 timer ~ 100 lektioner ~180 "25min"lektioner

 

I princippet ligger de faglige mål inden for 3 hovedområder

Fysiologi

Økologi

Genetik

 

Et antal forsøg eller undersøgelser
(Rapport over ?, journal over resten)

Projekt(er)

 

Fravær kan følges online

 

Læsestof: Før 120-150sider, men ikke præcist afgrænset. Derimod skal lærerplanens krav til faglige mål og kernestof opfyldes

 

Eksamensopgivelser:
Alt læsestof jvf. holdets "undervisnings beskrivelsen"

 

Eksamen:
24min. forberedelse - 24min. eksamination
Fx. iltsvind i havet


Biologi B - Hf-e/Stx

 

Stx: 100timer ~ 133,33 lektioner ~ 240 "25min"lektioner
Hf-e: 125 timer
~ 166,67 lektioner ~300 "25min"lektioner

 

I princippet ligger de faglige mål inden for 4 hovedområder

Fysiologi

Økologi

Genetik

Biokemi

Evolution

 

Et antal forsøg eller undersøgelser
(Rapport over ?, journal over resten)

Projekt(er)

 

Fravær kan følges online

 

Læsestof: Før 140(60)-200sider, men ikke præcist afgrænset. Derimod skal lærerplanens krav til faglige mål og kernestof opfyldes

 

Eksamensopgivelser:
Alt læsestof jvf. holdets "undervisnings beskrivelsen"

 

Eksamen:
24timers forberedelse - 30min. eksamination

Eksempel?

 
 
Eksempler på forsøg og undersøgelser:

1) Måling af fedtprocent: Tang, BMI, bioelektriske impedans, optimal vægt.

2) Spytamylase.

3) Kostundersøgelse

4) Blodtryk og hvilepuls

5) kondition - Opsamling og beregning i klassen

6) Blodtype - Beregning af klassegennemsnit

7) Vandpest - Fotosyntese og respiration

8) Nedbrydningsforsøg

9) Undersøgelse af en biotop

10) Besøg på et rensningsanlæg

 

Web-design og Copyright 2007-2017 - turboweb.dk / Thorbjørn Jensen

cheap wow gold buy wow gold cheapest wow gold wow gold for sale wow cheap gold wow gold